Obal

Obsah

Předmluva

Návrat

Obsah
Poděkování 6
Předmluva 7
Úvod: Jedinečná a efektivní metoda, která aktivuje
samoléčebné schopnosti těla 10
První část: Bowenova tlaková masáž:
podpora léčebného prostředí15
Kapitola 1
Význam doteku při procesu uzdravení17
Kapitola 2
Jak může tělo ztratit svoji křehkou rovnováhu20
Kapitola 3
Kruh holistického zdraví a rozdíly u jednotlivých osob23
Druhá část: Bowenova tlaková masáž:
Její původ a vysvětlení 31
Kapitola 4
Kdo byl Tom Bowen? Historie této metody33
Kapitola 5
Co je Bowena tlaková masáž?37
Kapitola 6
Teorie o tom, jak možná Bowenova tlaková masáž funguje41
Třetí část: Bowenova tlaková masáž: Užitečné informace,
které je nutno znát před samotnou aplikací masáže 45
Kapitola 7
Výživa, zdraví a Bowenova tlaková masáž47
Kapitola 8
Kdy byste se měli rozhodnout
pro Bowenovu tlakovou masáž?52
Kapitola 9
Přínos a pozitivní vliv Bowenovy tlakové masáže59
Kapitola 10
O čem byste měli informovat maséra
Bowenovy tlakové masáže64
Kapitola 11
Důležité informace pro klienty Bowenovy tlakové masáže
a nežádoucí účinky této metody68
Čtvrtá část: Bowenova tlaková masáž: Samotná metoda,
pohyb a pořadí pohybů 71
Kapitola 12
Pohyb Bowenovy tlakové masáže73
Kapitola 13
Základní postupy Bowenovy tlakové masáže78
Pátá část: Bowenova tlaková masáž:
Po aplikaci masáže143
Kapitola 14
Důležitý protokol po aplikaci Bowenovy tlakové masáže145
Kapitola 15
Možné nežádoucí reakce a léčebná krize149
Kapitola 16
Když Bowenova metoda nefunguje podle očekávání154
Kapitola 17
Bowenova metoda, o uvolnění stresu
a možné psychické reakci158
Šestá část: Bowenova tlaková masáž:
Studie případů, názory a komentáře pacientů 163
Kapitola 18
Studie případů z ordinace Franka Navrátila, BSc. N.D.165
Kapitola 19
Názory a podmínky177
Kapitola 20
Co říkají pacienti po ukončení Bowenovy tlakové masáže182
Závěr:
Bowenova tlaková masáž - ryze přírodní jev 189
Další knihy od Franka Navrátila, BSc. N.D .194
Kurzy Bowenovy tlakové masáže a jiné kurzy 196
Objednejte se k akreditovanému masérovi Bowenovy tlakové masáže 197
Rejstřík 198