Obal

Obsah

Předmluva

Návrat

Předmluva

Vítejte při čtení této knihy. I když většinu z vás osobně neznám, upřímně mohu říci, že myslím na vás všechny. Rozhodli jste se pro tuto knihu, a tak si myslím, že ve svém životě dokážete dosáhnout toho nejlepšího. Každý člověk na zeměkouli zaujímá určitou roli, je přínosem pro druhého. Chcete-li mít znovu svůj život pod kontrolou, záleží to pouze na vás a na tom, pro jakou cestu životem se rozhodnete.

Než jsem začal psát svou knihu, nejvíce jsem přemýšlel o tom, co by vás zajímalo především a co byste v ní chtěli najít. Tuto knihu jste si mohli koupit záměrně, dostat ji jako dárek nebo jste na ni čirou náhodnou narazili. Něco vás přinutilo vybrat si ji z mnoha tisíců dalších. Snad jste v ní uviděli maličkou kapku naděje, která by vám pomohla uchopit svůj život i svoje zdraví zase do vlastních rukou. Děkuji vám za šanci, kterou mi tímto dáváte. Udělám maximum, abych vám předal co nejvíce ze svých vědomostí, poznatků a zkušeností a tím vás přivedl zpět na cestu optimálního zdraví, protože věřím, že každý z nás tuto schopnost má.

Jeden z důvodu, proč jsem se rozhodl knihu napsat, je pravděpodobně stejný jako váš důvod ji číst. Jsem otráven z té spousty zázračných léků a prostředků, rychlých metod na zlepšení zdraví a drastických dietních programů, které fungují přes noc a slibují skvělý, téměř okamžitý výsledek, aniž byste vynaložili jakékoliv úsilí. Upřímně si myslím, že už víte, že i když tyto metody slibně vypadají, vůbec nefungují. Pokud se zde snažíte najít návod na to, jak přes noc zhubnout nebo vyléčit nemoc, pak tato kniha není pro vás! Každý z nás je jedinečný, má vlastní geneticky danou stavbu těla a psychické schopnosti, reaguje na stravu a léčbu svým vlastním způsobem, a mohli bychom říci, i za různou dobu. Tím vším se lišíme jeden od druhého, což představuje i největší problém pro naše zdraví.

Jste-li připraveni provést velkou změnu, změnit přístup k vašim zdravotním problémům, jste ochotni dozvědět se o potřebách svého těla, dědičných znacích a použít náležité zásady výživy, které vyžadují velkou dávku disciplíny a tvrdé práce, pak jste se rozhodli pro správnou knihu.

Jsem si vědom, že každý z vás hledá v knize něco jiného. Někteří chtějí zhubnout, jiní se potýkají se závažnými chorobami, jako jsou rakovina, cukrovka a jiné civilizační choroby, které sužují dnešní společnost a na něž neexistuje účinná léčba. Asi většina z vás se chce dozvědět více o svém zdraví a výživě, neboť se tak můžeme v budoucnosti vyvarovat zdravotním problémům. Je potřeba, aby všichni mysleli tímto způsobem, protože nakonec naše tělo bude pozvolna degenerovat. Záleží samozřejmě na mnoha faktorech, hlavně na geneticky vrozených znacích. Oslabení orgánů je nutné kompenzovat vhodnou stravou a životními návyky, abyste zvítězili nad skrytými zdravotními problémy. Zdraví je naším největším darem a potřebuje celý život péči a podporu. Většina z nás tvrdí, že zdraví je nejdůležitější dar, který vlastníme, ale jen málo z nás si to skutečně uvědomuje. Nemnozí investují do vlastního zdraví a nemají disciplínu setrvat. Pouze když se vyskytnou závažné zdravotní potíže, pak jsme připraveni změnit svůj styl života nebo změnit stravovací návyky. Chováme se, jako bychom žili navěky, ale životní styl obyčejně odráží něco jiného. Zdravotní stav se během života mění podle potřeb těla. Musíme být připraveni sledovat svůj zdravotní stav a přizpůsobit se potřebám těla v dětství, adolescenci, dospělosti, těhotenství a ve stáří.

Současná klasická medicína využívá pro léčbu onemocnění celé škály léků, jejichž cílem je zničit škodlivé bakterie nebo původce nemoci. Až dosud si jen málo lidí položilo otázku, proč naše tělo dovoluje bakteriím nebo virům, aby způsobovaly vznik infekcí nebo onemocnění. Pochopte, že pokud by to neprospívalo našemu imunitnímu systému, jistě bychom už nebyli naživu, protože mnoho bakterií vyvolávajících choroby je přítomno všude kolem nás. Proto se zdá logické i rozumné, aby se k posílení imunity používalo přírodních metod místo utrácení milionů korun na vývoj nových léků nebo antibiotik. Každý den se nás lékaři snaží přesvědčit, že existuje jen jeden správný způsob, a bohužel jim často ze strachu podlehneme. Mně to připadá jako velmi primitivní způsob léčby, jenž učí léčit příznaky nemoci, ale už se nezabývá tím, co je způsobilo. Musíme se dostat až ke kořeni problému, jinak budeme ošetřovat onemocnění, ale nebudeme léčit jeho příčinu.

Většina z nás je systémem zdravotnictví velmi zklamána. Jsme znechuceni přístupem zdravotníků, kteří využívají pro léčbu nemoci pouze prostředky, které vyhovují jim. Také máme sklon obviňovat své lékaře a terapeuty, když nedbáme o své zdraví, ale už nejsme připraveni investovat do vlastního zdraví, dozvědět se více o těle nebo pracovat na sobě tak, aby se nám zdraví navrátilo. Jsme líní a nejsme schopni přiznat, že pouze my jsme zodpovědní za stav svého těla a nemůžeme dávat vinu ostatním. Jakmile si to uvědomíme, odhalí se nám možnosti pro dosažení optimálního zdraví. My sami jsme strůjci svého osudu a záleží jenom na nás, zda něco ve svém životě změníme.

Kde začít? První krok je být přístupný jiným názorům. Pokud nejsme ochotni naslouchat lidem a neakceptujeme jejich názor nebo nezměníme svůj názor, pak se nic nenaučíme. Je nutné, abychom od základu změnili svůj pohled na svět a dívali se na něj z nového úhlu. Víme, že je snadné myslet stále stejným způsobem, ale pak nejsme schopni přijmout změny. Ty představují jedinou možnost, jak se naučit něco nového. Celá tato kniha se týká změn. I když to nebude snadné, pokuste se při čtení zapomenout na to, co vám bylo celý život vštěpováno, a přijměte nové myšlenky. Pouvažujte o tom, jak je pro lidi neobyčejně obtížné provést jakoukoliv změnu. Neustále se zabíjíme ve válkách, bojujeme o peníze, moc, slávu místo toho, abychom všichni na této planetě spolupracovali. Naučili jsme se vůbec něco? Chováme se velmi primitivně, jsme pyšní na své technické vymoženosti. Poučila nás minulost? Opravdu věříme, že můžeme urychlit proces uzdravení syntetickými léky a ponechat stranou tělesnou stavbu, se kterou se rodíme? Myslíte si, že můžeme oklamat své tělo? To určitě ne. Můžeme klamat pouze sebe. Snažíme se o to každý den, když užíváme projímadla proti zácpě, aspirin proti bolesti hlavy, přípravky proti nachlazení, antibiotika, a to už vůbec nemluvím o potravě, která obsahuje tisíce syntetických látek. Většina z nás nespojuje zdravotní potíže se stravou. Z našeho organismu se stala malá chemická továrna, která přijímá velké množství syntetických látek a musí je zpracovat. Není divu, že funkce těla nejsou dostatečné, orgány nejsou schopny odolat náporu onemocnění a nemoc jako rakovina, cukrovka, obezita a chronická únava sužují naši společnost.

Napsal jsem tuto knihu, abych vám poskytl nový pohled na lidské zdraví. Mnohaleté studie a výzkumy na poli iridologie, umění a vědy, kterou lze diagnostikovat fyzický i psychický zdravotní stav člověka zkoumáním znaků lidské duhovky, mi umožnily nashromáždit informace o lidském zdraví a genetických znacích. Iridologie neboli irisdiagnostika, jak se tato věda běžně nazývá, nám umožňuje nahlížet do očí a odhalit spoustu skrytých informací o naší tělesné stavbě, se kterou se rodíme. Nerodíme se s dokonalou genetickou stavbou. Dědíme oslabení svých orgánů od rodičů, prarodičů atd. Tato oslabení mohou za určitých podmínek napomoci vzniku onemocnění. Je výhodné stanovit genetický typ oka, protože ten odhaluje možná zdravotní rizika. Opakovaně zaznamenávám u pacientů se stejnou genetickou konstitucí podobné zdravotní potíže a je možné touto metodou i v dětství odhalit skryté zdravotní potíže. Musím říci, že díky správné výživě a iridologii se zdravotní stav mých pacientů rapidně zlepšil. Co to pro vás znamená? Jen to, že se můžete dozvědět více o své genetické konstituci, porozumíte svému tělu a vyřešíte své zdravotní potíže.

Holistická výživa spočívá v přijetí správných zásad výživy, identifikování genetické konstituce a stanovení specifické výživy, která posílí genetická oslabení a zabrání vzniku onemocnění nebo zmírní zdravotní potíže. Respektuje, že se jeden od druhého lišíme, a proto co funguje u jednoho jedince, nemusí platit u ostatních. Tato metoda nepůsobí přes noc a není to žádná drastická dieta, jež předkládá rychlé a krátkodobé řešení, ale nabízí inteligentní program výživy, aby se tělo samo uzdravilo. Pokud je váš organismus schopen uzdravit se sám, pak si mnohem jednodušeji budete schopni celý život udržet svoji hmotnost, vyloučíte skryté zdravotní potíže a onemocnění nejen krátkodobě, ale po celý život.

Proč bychom se měli namáhat být zdraví a v kondici? Proč, když musíme stejně jednou zemřít? To je velmi dobrá otázka, která vás určitě někdy napadla. Jedná se o překážku, jež nám brání, aby nás stále něco motivovalo k dosažení cílů. Odpovězte na otázku: "Proč chcete být zdraví? Proč jste pro to nic neudělali?" Pokud znáte odpovědi a jste ochotni něco ve svém životě změnit, pak jste připraveni začít. Jste na půli cesty k dosažení optimálního zdraví. Vítejte na cestě, která vás provede místy, jež jste dosud neviděli, přiblíží vám, jak vaše tělo pracuje, a odkryje některá tajemství o zdraví.

Vítejte v programu holistické výživy. Snažte se dosáhnout zdraví v souladu s přírodou.

Frank Navrátil, BSc. N.D.