Holistická Výživa 1

Modul 1: Co je holistické zdraví a výživa?

V prvním modulu tohoto kurzu se seznámíte s holistickým zdravím a výživou. Modul podává stručné vysvětlení toho, co je to zdraví a holistická výživa, jaké je její genetické spojení s požadavky na správnou výživu, jaké je chápání iridologie a genetických očních konstitucí a také obsahuje přehled kurzu.

Modul 2: Hlavní zásady výživy - první část

Druhý modul tohoto kurzu je první částí hlavních zásad výživy. Obsahuje ponaučení starých a moudrých lidí, hovoří o významu zajišťování individuálních nutričních potřeb, o sedmi hlavních procesech života, o složkách holistického zdraví a o vztahu mezi iridologií a výživou.

Modul 3: Hlavní zásady výživy - druhá část

Tento modul navazuje na předcházející a pokračuje v tématu hlavní zásady výživy. Obsahuje volbu zdravých potravin, jak se vyhnout nárazovým dietám, život podle přírodních zákonů, změna podle požadavků těla a odstranění překážek, které stojí v cestě úspěšným zdravotním programům.

Modul 4: Buňka

Čtvrtý modul v hlavních rysech naznačuje, jaký význam má buňka pro lidskou výživu. Obsahuje informace o různých druzích buněk, jejich funkcích a komponentech a také o jejich životně důležité funkci ve všech hlavních životních procesech.

Modul 5: Makroživiny

Pátý modul tohoto kurzu popisuje tzv. makroživiny, což jsou ty živiny, které tělo potřebuje ve velkém množství. Mezi ně patří sacharidy, bílkoviny a tuky, které jsou zde popsány a jsou uvedeny příklady a doporučení v jakém množství by měly být obsaženy ve stravě.

Modul 6: Vitaminy

Šestý modul tohoto kurzu v hlavních rysech naznačuje, jakou úlohu plní vitaminy rozpustné v tucích a ve vodě, dále živiny se stejnou funkcí jako vitaminy. Modul obsahuje zdroje potravy, které mají vysoké množství jednotlivých vitaminů a také faktory, jež zvyšují jejich poptávku, stavy spojené s jejich nedostatkem a toxické vlivy předávkování.

Modul 7: Minerály

Sedmý modul tohoto kurzu v hlavních rysech naznačuje úlohu hlavních minerálů a také stopových prvků, které by měla strava obsahovat. V modulu jsou zahrnuty zdroje potravy s vysokým obsahem minerálů a faktory, které zvyšují jejich poptávku, stavy spojené s jejich nedostatkem a toxické účinky předávkování.

Modul 8: Voda

Osmý modul tohoto kurzu popisuje vodu, což je jedna z nejdůležitějších živin, na nichž závisí lidská existence. Dále se zabývá tím, jak ztrácíme vodu, potížemi spojenými s nízkým přísunem vody a obecnými principy týkajícími se vody v naší stravě.

Modul 9: Vláknina

Devátý modul tohoto kurzu se zabývá významem vlákniny ve stravě. Hovoří o tom, co je vláknina a jak působí na tělo, dále se zmiňuje o zdrojích potravy s vysokým a nízkým obsahem vlákniny, pozitivních vlivech vlákniny ve střevech a zdravotních problémech, které se mohou objevit v případě, že vláknina ve stravě chybí.

Modul 10: Volba potravin

Poslední modul tohoto kurzu se zabývá volbou potravin. Analyzuje tradiční potravinové pyramidy a představuje potravinovou pyramidu holistické výživy s příklady, doporučenými dávkami a přínosem jednotlivých skupin potravin.

Závěrečná zkouška

 
Říčanech u Prahy, Purkyňova 1246, 251 01.