Vítejte na stránkách www.návratkezdraví.cz

Úvodní slovo Franka Navrátila BSc. N.D.

„Věřím že svět se mění. Lidé se mění. Lidé hledají lepší smysl života. Snad budeme pohlížet na minulost jako na primitivní dobu, ve které byly nejdůležitější hodnoty života vyjádřeny slovy válka, peníze, drogy, nenasytnost, moc, rasismus. Tato slova připomínají primitivní chování lidí. Jsou to slova druhého tisíciletí. Spolupráce, rovnost, výměna myšlenek, běžné cíle, respekt k přírodě a jeden k druhému, a hlavně přírodní léčba jsou slova třetího tisíciletí. Nového tisíciletí.

Neúnavně jsem pracoval, abych mohl publikovat knihy, navrhovat a vytvářet produkty, kurzy a výukové materiály týkající se iridologie, výživy a přírodní medicíny ve kterých bych se s vámi rád podělil o své zkušenosti. Upřímně doufám, že díky nim budete schopni lépe chápat přírodní prostředky, které napomáhají úspěšně zdolat onemocnění. Přeji vám stejné úspěchy a uspokojení, jaké mi poskytla kariéra na poli přírodní medicíny.”

Frank Navratil BSc. N.D.