Holistická výživa 2

Modul 1: Faktory, jež ovlivňují nutriční hodnotu potravin

První modul Holistické výživy 2 v hlavních rysech nastiňuje různé faktory, jež ovlivňují kvalitu naší potravy. Seznamuje studenta s některými způsoby, kterými se živiny ztrácí z potravy pod vlivem faktorů jako jsou způsoby skladování a konzervování, zrání potravin a příprava jídel. V tomto modulu je také zmíněna problematika geneticky upravovaných potravin a zemědělských metod.

Modul 2: Látky kontaminující potraviny

Druhý modul seznamuje studenta s látkami, jež obvykle kontaminují potraviny a jsou přidávány do potravy nezáměrně. Tento modul se zabývá jejich zdroji, onemocněními a zdravotními potížemi, jež jsou s nimi spojovány. Rovněž v hlavních rysech nastiňuje, jak omezit jejich příjem.

Modul 3: Víme, jaká éčka jíme?

Třetí modul se zabývá různými druhy aditiv v potravinách. Provede vás údaji o jejich značení, názvosloví, základním použití a možných nepříznivých vlivech. V tomto modulu jsou uvedena rovněž aditiva, kterých by se měli vyvarovat zejména astmatici, malé děti a lidé trpící jaterními a ledvinovými chorobami. Je zde obsažen seznam těch aditiv, která mohou způsobit podráždění kůže, pocit na zvracení nebo jiné nepříjemné reakce.

Modul 4: Potrava, která tělu neprospívá, ale naopak škodí

Čtvrtý modul seznamuje studenta s některými potravinami, které příliš tělu neprospívají. Jsou zde prodiskutovány jejich negativní vlivy a navržena doporučení pro potraviny, jež by měly být minimalizovány nebo úplně vyloučeny z jídelníčku.

Modul 5: Závislosti

Pátý modul studenta seznamuje s některými potravinami a nápoji, po nichž toužíme nebo jsme na nich závislí. Jsou zde probrány jejich negativní účinky a navržena doporučení, které potraviny nebo nápoje by měly být omezeny na minimum nebo úplně vyškrtnuty z jídelníčku.

Modul 6: Jídlo, které léčí

Šestý modul seznamuje studenta s různými potravinami, které jsou dobře známy svými léčivými schopnostmi. Tento modul obsahuje výčet předností jednotlivých zvolených potravin a některé zdravotní potíže, které mohou tyto potraviny pozitivně zmírňovat.

Modul 7: Současné trendy v oblasti výživy

Sedmý modul seznamuje studenta se současnými trendy v oblasti výživy a také s obvyklými mylnými představami o stravovacích návycích. Zpochybňuje některé z běžných názorů a přesvědčení a snaží se proniknout do podstaty kontroverzních trendů v oblasti výživy.

Modul 8: Doplňky stravy

Modul 8 seznamuje studenta s běžnými doplňky stravy, které jsou v současnosti dostupné na trhu. Speciální pozornost by měla být věnována některým z doplňků stravy, jež nejvíce prospívají lidskému tělu, a které mohou pomoci při různých zdravotních problémech.

Modul 9: Omezená strava

Devátý modul tohoto kurzu seznamuje studenta s některými příklady omezené stravy. Modul popisuje vegetariánskou stravu, stravu obsahující vysoké procento bílkovin, stravu s nulovým procentem tuku, stravu vhodnou při půstu, nízkokalorickou stravu a speciální stravu vhodnou při různých zdravotních potížích. U všech jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody.

Modul 10 - Cvičení a výživa

Student by měl být schopen:

  • chápat význam cvičení jakožto nepostradatelné živné látky pro naše tělo
  • vyjmenovat, jakým způsobem tělesná aktivita prospívá lidskému tělu
  • ocenit jaký význam má pro fyzickou kondici vytrvalost, svalová síla a ohebnost
  • vytvořit základní a účinný cvičební plán

Závěrečná zkouška

 
Říčanech u Prahy, Purkyňova 1246, 251 01.