Holistická Výživa 3

Modul 1: Holistická výživa a genetika - Vztah mezi iridologií a výživou

První modul holistické výživy seznamuje studenta s tím, jak ovlivňují genetické vlastnosti potřeby výživy. Je zde vysvětlen vztah mezi genetickou oční konstitucí a výživou a rovněž je zde uvedeno to, co může odhalit modré nebo hnědé oko.

Modul 2: Jak určit vlastní genetickou oční konstituci

Druhý modul krok za krokem představuje postupy, které slouží k identifikaci různých genetických typů. Jsou zde rovněž vysvětleny zóny duhovky a je zde také uvedeno to, jak rozeznat přednosti a oslabení genetické oční konstituce. Tento modul dále obsahuje metody, jež jsou využívány k identifikaci různých modrookých a hnědookých typů očních konstitucí za použití pestrých diagramů a skutečných fotografií.

Modul 3: Deset typů genetické oční konstituce

Třetí modul nás seznamuje s jednotlivými modrookými a hnědookými typy oční konstituce. Obsahuje rovněž obvyklé zdravotní problémy, které se vyskytují u každého z deseti typů a také běžné zdravotní obtíže, které jsou časté v dětství a v dospělosti.

Modul 4: Holistická výživa vytvořená pro jednotlivé typy očních konstitucí

Čtvrtý modul seznamuje studenta se specifickými postupy ve výživě u různých genetických typů. Tento modul obsahuje informace o stravě, vitaminech, minerálech, doplňcích a bylinách prospěšných zdraví a poskytuje také další důležité rady o správné výživě u jednotlivých očních konstitucí.

Modul 5: Holistická výživa a návrhy zdravých jídelníčků podle genetické oční konstituce

Pátý modul popisuje některé návrhy zdravých jídelníčků pro každou z deseti genetických očních konstitucí. Tyto jídelníčky obsahují snídani, oběd, večeři a rovněž svačiny. Tyto jídelní programy jsou pouhými návrhy různých variant a slouží studentovi jako příklady vysoce kvalitního a specifického stravování.

Modul 6: Holistická výživa vhodná pro snížení nebo zvýšení hmotnosti

Šestý modul seznamuje studenta s plány výživy, jež je zaměřena na snížení nebo zvýšení hmotnosti. Jsou zde probrány dopady podvýživy a nadváhy na zdraví, možné příčiny hubnutí nebo zvýšení hmotnosti. Dále jsou zde uvedeny genetické typy, které jsou více náchylné k hubnutí nebo tloustnutí a je zde také zmíněno z jakého důvodu. Tento modul rovněž nabízí doporučení, jak si zachovat ideální hmotnost.

Modul 7: Holistická výživa přispívající ke snížení výskytu civilizačních chorob - první část

První část sedmého modulu seznamuje studenta s některými nejběžnějšími civilizačními chorobami. Tento modul obsahuje u každé choroby vysvětlení a popis genetických typů, jež jsou nejrizikovější a možné příčiny, které přispívají ke vzniku choroby. Dále jsou zde uvedeny rady o správné výživě a životním stylu.

Modul 8: Holistická výživa přispívající ke snížení výskytu civilizačních chorob - druhá část

Osmý modul pokračuje ve zkoumání některých z nejběžnějších civilizačních chorob.Tak jako v předcházejícím modulu je u každého onemocnění napsáno vysvětlení, které genetické typy jsou nejrizikovější. Dále jsou zde popsány možné příčiny, jež přispívají ke vzniku onemocnění a rady o správné výživě a životním stylu.

Modul 9: Holistická výživa vhodná ve stáří

Devátý modul seznamuje studenta se změnami, jež probíhají ve stáří. Jsou zde stručně probrány degenerace tělesných systémů společně s faktory, které ovlivňují zdraví ve vyšším věku. Dále jsou zde popsány běžné zdravotní problémy ve stáří a také to, jak tyto problémy ovlivňují požadavky na výživu. Modul se zaměřuje na proměnlivé faktory, které buď urychlují nebo zpomalují proces stárnutí. Nakonec jsou uvedena doporučení a speciální pozornost je také věnována jednotlivým genetickým konstitučním typům při procesu stárnutí.

Modul 10: Souhrn hlavních představ o výživě

Desátý modul shrnuje všechny teorie, jež byly představeny v jednotlivých modulech holistické výživy 1, 2 a 3 na CD.

Závěrečná zkouška

 
Říčanech u Prahy, Purkyňova 1246, 251 01.