IRIS 1

Modul 1: Co je Iridologie?

V prvním modulu se seznámíte s vědním oborem iridologie. Dozvíte se něco málo o historii, o myšlenkách individuality a o holistické medicíně, o používaných diagnostických zařízeních a o tom, že je důležité léčit příčinu nemoci a ne pouze příznaky.

Modul 2: Anatomie oka a oční choroby

Druhý modul se zaměřuje na anatomii oka, některé jeho funkce a na běžné oční choroby, s nimiž se iridolog často setkává.

Modul 3: Oční zóny

Třetí modul prozkoumává hlavní zóny, jež se nachází v duhovce. Popisuje také, jak z fotografie pravé duhovky určit levou duhovku.

Modul 4: Stupně hustoty očních vláken

Tento modul se zabývá tím, jak rozdělit duhovku do stupňů podle hustoty jejích vláken.

Modul 5: Genetické oční konstituce - První část

Tento modul je první částí genetických očních konstitucí. Je zde přestavena teorie o genetických očních konstitucích a také faktory, jež mohou oslabit nebo posílit vaši genetickou stavbu. Termíny genotyp a fenotyp jsou zde objasněny a detailně probrány všechny genetické oční konstituce lymfatického typu.

Modul 6: Barvy duhovek

Tento modul se věnuje hlavním barvám, které je možno vidět v lidské duhovce a podobným vlastnostem mezi modrookými a hnědookými očními typy a dále významu různých barev, které se mohou vyskytovat v duhovce.

Modul 7: Oční mapa

Tento modul seznamuje studenty iridologie s iridologickými mapami, které jsou používány v irisdiagnostice. Modul podává vysvětlení k těmto mapám a je doplněn o jejich stručnou historii. Najdete zde přehled iridologických tabulek, jež se využívají v tomto kurzu.

Tento modul seznamuje studenty iridologie - začátečníky s některými běžnými znaky, které se nachází v lidské duhovce a s jejich významem.

Modul 9: Základní znaky oční panenky a očního bělma

V závěru tohoto modulu by měl student být schopen:

  1. Rozeznat některé z běžných znaků oční panenky a bělma
  2. Popsat význam některých běžných znaků oční panenky a bělma

Modul 10: Proveďte svoji první základní irisdiagnostiku

Tento závěrečný modul kurzu Iris 1 znázorňuje začínajícímu studentovi iridologie, jak logickým postupem provést základní irisdiagnostiku. Součástí modulu jsou bezpečnostní opatření, jednání s problematickými klienty a vyplňování základní iridologické zprávy.

SEMESTRÁLNÍ ZKOUŠKA

 
Říčanech u Prahy, Purkyňova 1246, 251 01.