JPVO - software analýz, zpráv a skenu v iridologii 

Jen Pro Vaše Oči - Nové tisíciletí

Software analýz, zpráv a skenu v iridologii

JPVO

Zajisté byste si přáli, aby existoval software, který by vám umožnil během několika minut vytvořit a vytisknout rozsáhlou iridologickou zprávu, jež by obsahovala snímky duhovek, analýzu, doporučení a výsledky skenu.

Zajisté byste si přáli, aby existoval software, který byl schopen automaticky rozeznat duhovku a automaticky na ni aplikovat iridologickou tabulku.

Zajisté byste si přáli, aby mohla být duhovka během několika vteřin naskenována a vy jste mohli určit chronické, degenerativní a akutní oblasti pomocí barevného zobrazení, které by bylo automaticky přidáno k vaší iridologické zprávě.

Zajisté byste si přáli, abyste mohli pouhým stisknutím tlačítka myši na libovolném místě prozkoumat problémovou oblast duhovky a upravené informace instalované v tomto programu by byly okamžitě vkládány do vaší iridologické zprávy.

Zajisté byste si přáli, abyste mohli pouhým stisknutím tlačítka na libovolném místě v duhovce zjistit, které orgány se v dané oblasti nacházejí, jaká je jejich přesná poloha v iridologické mapě a o jaký stupeň intenzity světla se jedná.

Zajisté byste si přáli, abyste mohli prostudovat duhovku pomocí neviditelné iridologické tabulky, jež vám umožní bezbariérovou viditelnost při iridologickém rozboru a zároveň byste byli schopni přidat prozkoumané informace do vaší zprávy.

Zajisté byste si přáli, abyste mohli přidávat jedním stisknutím tlačítka své informace o znacích v duhovce, oční panence, bělmu a o stravě a dále informace o oční konstituci, vitaminech, doplňcích, bylinách a holistické rady.

Zajisté byste si přáli, abyste byli schopni řídit veškerou databázi klientů jednoduchým řídícím nástrojem.

Zajisté byste si přáli, abyste mohli vyhledat libovolného klienta, otevírat nebo nahlížet do jeho snímků duhovek, osobních údajů, provedených výsledků skenu a iridologických zpráv pouhým stisknutím jediného tlačítka myši.

Zajisté byste si přáli, abyste mohli během několika vteřin přidat do snímku duhovky šipky a text a tím ukázat svým klientům jejich iridologické znaky a oslabení.

Zajisté byste si přáli, aby byl na trhu software, který by umožnil napojení na další zdroje informací, a tím byste získali přístup k světově nejpokrokovější encyklopedii iridologie, a také informace o výživě na dosah ruky.

Zajisté byste si přáli, aby existoval software, který by byl kompatibilní se všemi digitálními fotoaparáty a umožnil importovat snímky z digitálních fotoaparátů nebo naskenovat snímky z fotoaparátu do počítače.

Vaše přání se stala skutečností.

JPVO, software nového tisíciletí, se právě objevil na trhu.

Tento systém byl vyvinut Frankem Navrátilem BSc. N.D, světově uznávaným iridologem. Tento systém převyšuje všechny ostatní systémy. Pokud se vážně zajímáte o iridologii a toužíte po softwaru, který by zkoumání iridologie urychlil, usnadnil, zpřesnil a zkomplexnilo, pak tento software splní všechna vaše přání.

Tento systém je srozumitelný pro začátečníky, ale poskytuje praktické a vyčerpávající informace i pro profesionální iridology, kteří chtějí dlouhodobě udělat dojem na své klienty a poskytnout jim co nejpřesnější analýzu lidské duhovky.

Léta strávená získáváním a shromažďováním výsledků z více jak patnáctiletého působení na poli tohoto oboru vedla k vytvoření softwaru Jen pro vaše oči, softwaru analýz, skenu a zpráv v iridologii, který byl navržen iridologem pro iridology, aby vám usnadnil život a práci v oblasti zdraví.

 1. JPVO tvůrce iridologické tabulky pomocí asistenta softwaru ® (CACO) - software automaticky zaznamená duhovku a automaticky nasadí iridologickou tabulku .
 2. JPVO I-funkce skenu - během několika vteřin Prozkoumá duhovku, zjistí průměrnou hustotu barev duhovky a poté spočítá pozitivní a negativní hodnotu každé oblasti zastupující daný orgán, graficky i numericky znázorní, zda je orgán v akutním, normálním, prechronickém, chronickém nebo degenerativním stádiu. Všechny zjištěné informace mohou být doplněny přímo do iridologické zprávy
 3. JPVO správce tabulky ® - propojení mezi iridologickou tabulkou a zprávou. Součástí jsou šablony s informacemi pro každou oblast orgánu v iridologické tabulce, včetně oblastí oční panenky a bělma. Můžete sem vložit informace o orgánech, léčbě a stravě atd. a jediným stiskem pravého tlačítka myši v oblasti orgánu se vám okamžitě zobrazí zpráva. Pravým tlačítkem můžete přidávat nebo upravovat tyto šablony.
 4. JPVO okamžitá identifikace orgánu - Budete-li v nesnázích během rozboru duhovky, klepněte myší na libovolnou oblast duhovky a okamžitě bude určen tělní systém nebo orgán.
 5. JPVO okamžitá identifikace hustoty barev - Umístěte myš na libovolnou oblast duhovky a v této oblasti se zobrazí přesná hustota barev. Tmavé i světlé oblasti duhovky určují danou hustotu.
 6. JPVO okamžitá identifikace pozice - Umístěte myš na libovolnou oblast duhovky, poté se zobrazí přesná pozice této oblasti, avšak ne v souřadnicích x a y (nejsou příliš spolehlivé a jsou složité při porovnání ostatních duhovek), ale prostřednictvím úhlu a poloměru, jež přesně určí na duhovce pozici znaků, lakun a jiných iridologických znaků.
 7. JPVO správce znaků ® - Vyberte si z různých šablon, které obsahují iridologické znaky duhovky, panenky a bělma nebo si snadno a rychle vytvořte svoji vlastní šablonu. Jedním stiskem tlačítka myši můžete doplňovat svoje vytvořené informace kdekoliv ve zprávě.
 8. JPVO správce zprávy ® - vytvoření iridologické zprávy až dosud nebylo tak snadné. Funkce správce zprávy umožňují doplňovat nebo upravovat snímky, výsledky skenu, úvodní a titulní stránky ve vaší zprávě a informace o stravě, očních konstitucích, bylinách, vitaminech, doplňcích a holistickém poradenství pouhým stiskem myši.
 9. JPVO správce klienta ® - řiďte celou svoji databázi klientů jednoduchým nástrojem softwaru. Funkce správce klienta umožňuje uchovávat neomezené informace o každém klientovi, včetně výsledků skenu, zpráv, snímků, osobních dat, poznámek, léčby atd. Kdykoliv si můžete vyhledat některého z klientů a prohlížet si jejich snímky duhovek, zprávy, výsledky skenu a ostatní data. Ještě nikdy nebylo řízení databáze klientů tak jednoduché
 10. JPVO označení duhovky - využijte grafických nástrojů k přiřazení snímků duhovky. Přidejte šipky nebo text, abyste mohli určit znaky v duhovce, oční panence nebo v bělmu.
 11. JPVO lupa - Zaměřte snímek duhovky, abyste jej mohli snadno určit a analyzovat
 12. JPVO nástroje pro úpravu snímku - využijte nástrojů ke zlepšení vlastností snímku jak jsou například barva, kontrast, ostrost a jiné.
 13. Tisk zprávy a snímků - Všechny zprávy a snímky mohou být snadno vytištěny a mohou obsahovat iridologickou tabulku, označení, text a šipky.
 14. JPVO Aplikace Plug-in - Mějte v dosahu informace z encyklopedie iridologie nebo z přírodní medicíny, které jsou dostupné přímo z tohoto softwaru. Funkce Plug in umožňuje snadno přidávat ostatní aplikace JPVO nebo Návratu ke zdraví, jako jsou :
  • JPVO Kurzy iridologie na CD
  • JPVO 100 iridologických studií případů
  • JPVO Znaky duhovky, panenky a bělma
  • JPVO Genetické oční konstituce
  • JPVO iridologie hnědého oka
  • Kurzy holistické výživy na CD
  • Léčivé živiny
 15. Navíc mnohem více čas spořících prvků

Vaše motlitby a přání byly vyslyšeny

Analýza lidské duhovky nebyla až dosud tak jednoduchá

Jen pro vaše oči (JPVO) nového tisíciletí

Software analýz, skenu a zpráv v iridologii

Požadavky na systém:

IBM nebo kompatibilní PC
Pentium nebo kompatibilní 120MHz nebo rychlejší
RAM 32MB
50 MB volného místa na hard disku
CD-ROM drive

Kontaktujte nás pro více informací.

 
Říčanech u Prahy, Purkyňova 1246, 251 01.