IRIS 2

Modul 1 Pět stádií tkáňových změn v duhovce a léčebná krize

První modul seznamuje studenty s tkáňovými změnami ve struktuře očních vláken, jak určit tyto stádia a jaký mají význam pro iridologa. Teorie léčebné krize je vysvětlena v návaznosti na iridologii a na přírodní léčebné prostředky.

Modul 2 Genetické oční konstituce - Druhá část

Druhý modul seznamuje začínající studenty iridologie s druhou částí genetických očních konstitucí. První část byla popsána v kurzu Iris 1.

Modul 3: Šest základních životních procesů

Tento modul seznamuje studenta se šesti základními životními procesy, bez nichž není možné dosáhnout skutečného zdraví. Připravuje studenta iridologie na holistický náhled na diagnostiku a na chápání celistivé soustavy propojených tělních systému.

Modul 4: Tělní systémy - první část: Trávicí systém a syndrom zvýšené propustnosti střevní stěny

Tento modul, jež představuje první tělní systém, seznamuje studenta iridologie s trávicím systémem. V hlavních rysech naznačuje některé z trávicích poruch, se kterými se člověk setká v iridologii. Dále popisuje, jak jsou zobrazeny v duhovce člověka.

Modul 5: Tělní systémy - druhá část: Detoxikační orgány a iridologie

Tento modul, druhý z tělních systémů, seznamuje studenty s detoxikačními orgány těla.

Modul 6: Tělní systémy - třetí část: Srdečně-dýchací systém

Tento modul, třetí část o tělních systémech, seznamuje studenta se srdečně-dýchacím systémem, neboť souvisí s iridologií.

Modul 7: Duhovkové znaky pro středně pokročilé

Modul 7 navazuje na modul o duhovkových znacích z Iris 1 a seznamuje s dalšími znaky, které mohou být viděny v duhovce člověka.

Modul 8: Znaky v oční panence a bělmu pro středně pokročilé

Modul 8 navazuje na objasnění znaků v oční panence a bělmu z Iris 1 a seznamuje s dalšími znaky, které je možno nalézt v oční panence a bělmu člověka.

Modul 9: Léčebné metody a iridologie

Modul 9 seznamuje studenty iridologie s několika léčebnými metodami, které se nejčastěji používají v kombinaci s iridologií. Tyto metody jsou zde stručně vysvětleny spolu se vztahem k iridologickému vědnímu oboru.

Modul 10 Studie případů v iridologii - první část

Princip celistvé soustavy propojených systémů

Poslední modul je první ze dvou částí studií případů v iridologii. Druhá část, studie případů pro pokročilé bude vysvětlena v Iris 3 na CD. Tento modul podrobně popisuje historii případů čtyř skutečných pacientů a znaky, které jsou patrné v každé z jejich duhovek. Je zde také objasněn princip celistvé soustavy propojených systémů.

SEMESTRÁLNÍ ZKOUŠKA

 
Říčanech u Prahy, Purkyňova 1246, 251 01.