IRIS 3

Modul 1 - Genetické oční konstituce - Třetí část

První modul seznamuje studenta iridologie se třetí částí očních konstitucí.

První a druhá část byly popsány v kurzech Iris 1 a Iris 2.

V tomto modulu budou prodiskutovány geneticky oslabené oční konstituce a jejich rozdílné vlastnosti.

Modul 2 - Tělní orgány - čtvrtá část: Hormonální systém a rozmnožování

Tento modul, čtvrtý z tělních systémů, seznamuje studenta iridologie s hormonálním systémem a s rozmnožováním. Naznačuje v hlavních rysech některé z hormonálních potíží a potíží týkajících se reprodukce, s nimiž se setkáváme v iridologii, a jak se odráží v lidské duhovce.

Tento modul, pátý z tělních systémů, seznamuje studenta iridologie s kostmi a svaly. V hlavních rysech naznačuje některé z funkcí opěrného a pohybového systému a také zdravotní potíže a jak se odrážejí v oku člověka.

Tento modul, šestý z tělních systémů, seznamuje studenta iridologie se smyslovými orgány. V hlavních rysech naznačuje některé z funkcí očí, nosu, uší a jazyka, a rovněž příčiny zdravotních potíží spojené s těmito orgány a jak se odráží v duhovce člověka.

Modul 5 - Tělní systémy - sedmá část: Chování a mozek

Tento modul, poslední z tělních systémů, seznamuje studenta iridologie s mozkem a s chováním. V hlavních rysech naznačuje možné příčiny nedostatečného fungování mozku a jak je tělesné zdraví úzce propojeno s duševním zdravím. Je zde popsáno několik znaků, jež se mohou vyskytovat v různých oblastech mozku a také znaky nacházející se na hranici oční panenky. Rovněž je zde probrán význam očních konstitucí v závislosti na chování.

Modul 6 - Deset nevyléčitelných chorob moderní civilizace

V modulu 6 je probráno deset chorob moderní civilizace, u nichž klasická medicína až dosud nenalezla vhodný lék. Každá choroba je zde prodiskutována ve srovnání s možnými příčinami, které mohou být často odhaleny při zkoumání duhovky člověka. Princip celistvé soustavy propojených systémů v iridologii je využit v jednotlivých případech k nalezení řešení těchto zdravotních potíží.

Modul 7 - Studie případů v iridologii - druhá část

Modul 7 je druhou částí studií případů v iridologii. První část byla objasněna v kurzu Iris 2 na CD. Tento modul podrobně popisuje pět skutečných studií případů a znaky, které jsou patrné v každé duhovce. Stručné zopakování přístupu celistvé soustavy propojených systémů v iridologii, které bylo probráno v Iris 2, by mělo osvěžit vaši paměť.

Modul 8 - Rozvinutá teorie iridologie

Modul 8 seznamuje studenta iridologie s rozvinutou teorií iridologie, která obsahuje různé znaky, jež se vyskytují v duhovce a oční panence a rozsáhlejší využití iridologie.

Modul 9 - Vytvoření profesionální iridologické zprávy a zřízení profesionální praxe

Modul 9 je návod k vytvoření profesionální iridologické zprávy. Obsahuje vzor iridologické zprávy. Student iridologie, jež by se chtěl věnovat tomuto vzrušujícímu oboru, zde rovněž nalezne seznam pravidel a rad, jak postupovat při zřizování profesionální iridologické praxe.

Modul 10 - přehled Iris 1, 2 a 3

Modul 10 je souhrnný přehled všech principů uvedených v každém z modulu Iris 1, 2 a Měli by jste znát všechny tyto principy a doporučuje se, aby jste prostudovali důležité moduly, s nimiž si nejste jisti, dříve než přistoupíte k závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška

 
Říčanech u Prahy, Purkyňova 1246, 251 01.