Jen pro vaše oči - HNĚDÉ OČI NA CD-ROM

Jen pro vaše oči - Hnědé oči je interaktivní program na CD, který slouží jako vzdělávací pomůcka. Frank Navrátil BSc. N. D., světově proslulý iridolog, přírodní naturopat a klinický poradce pro výživu, vytvořil toto vzdělávací CD, ve kterém se snadno orientuje, ze studií skutečných případů, jež nashromáždil během své mnohaleté praxe úspěšného přírodního naturopata v Evropě.

Je to jedna z nejpropracovanějších sbírek hnědookých konstitučních typů na CD. Nezáleží zda jste iridolog, poradce pro výživu, lékař či student, zjistíte, že toto CD je obrovský zdroj informací, který vás naučí určovat hnědooké typy oční konstituce, zdravotní potíže s nimi související, pomůže stanovit doporučenou výživu a společné znaky v oční duhovce a bělmu pro hnědooký typ konstituce a také získat znalosti pomocí skutečných studií případů. Toto CD je určeno pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli vše o hnědookém typu konstituce, zejména pro vás žijící v oblastech, kde je hnědý typ oka dominantní.

CD obsahuje všechny nejběžnější i méně vyskytující se hnědooké typy. Najdete zde návod, jak určit jednotlivé typy, jejich obecnou charakteristiku a společné znaky konstituce, zdravotní problémy s nimi související, rady pro výživu a životní styl. Nechybí zde více jak 130 příkladů fotografií duhovek hnědého typu oka, většina z nich je pojmenována, jsou určeny společné znaky a specifické informace vztahující se k hnědému typu duhovky. Obecná charakteristika každého hnědookého typu je jasně vysvětlena, aby se mohli i začátečníci naučit přesně stanovit jednotlivé genetické typy a doporučit specifickou terapii výživou a dovedli udělit cenné rady pro život. Nedílnou součástí programu je také 38 studií případů hnědookých typů, fotografie pravých a levých duhovek, interaktivní iridologické tabulky a iridologické znaky nashromážděné během mnohaleté klinické praxe přírodního naturopata Franka Navrátila BSc. N. D. Studie případů jsou vytvořeny z mužských, ženských i dětských pacientů s různými druhy onemocnění. Mezi ně patří rakovina, cukrovka, onemocnění jater a žlučníku, zažívací potíže, ekzém, mononukleóza, vysoká hladina cholesterolu, arterioskleróza a srdeční potíže, alergie, astma a jiné. Hnědooký typ, obvykle velmi obtížně analyzovatelný, nebyl nikdy dříve tak snadno naučitelný a jasně vysvětlený.

  • NAUČTE SE HNĚDÉ OČI SNADNO DOMA A PODLE VLASTNÍHO TEMPA
  • VYUŽIJTE TOHOTO CD JAKO PŘÍRUČKY PRO VAŠI IRIDOLOGICKOU PRAXI, V PORADENSTVÍ PRO VÝŽIVU NEBO V PŘÍRODNÍCH TERAPIÍCH
  • ROZŠIŘTE SI SVÉ ZNALOSTI V OBLASTI IRIDOLOGIE, VÝŽIVY A HNĚDÉHO OKA

Minimální technické požadavky: počítač IBM nebo kompatibilní PC nebo MAC


JEN PRO VAŠE OČI

HNĚDÉ OČI

IRIDOLOGICKÉ KURZY NOVÉHO TISÍCILETÍ
© Frank Navrátil BSc. N.D.

 
Říčanech u Prahy, Purkyňova 1246, 251 01.